menusearch
ime-group.ir

تامین مالی پروژه


(1)
(1)
تامین مالی پروژه

از دیدگاه مدیریت پروژه، هر پروژه سه ضلع دارد:

  1. تامین مالی
  2. ساخت
  3. بازگشت مالی

اگر پروژه ای در هر یک از این سه بخش دارای ضعف باشد محکوم به شکست خواهد بود. با این توضیحات میتوان به اهمیت تامین مالی پروژه پی برد.

تامین مالی پروژه روش های مختلفی دارد اعم از تامین مالی شرکتی، پروژه ای و ...

این گروه آمادگی خود را جهت تامین مالی پروژه و علی الخصوص تامین مالی از محل پروژه اعلام می‌دارد.