menusearch
ime-group.ir

مدل اطلاعات ساختمان (BIM)


(2)
(2)
مدل اطلاعات ساختمان (BIM)

 

 

طراحی ساختمان در روش سنتی تا حد زیادی متکی بر نقشه های دو بعدی بود. مدلسازی اطلاعات ساختمان باعث (BIM) گسترده شدن این روش یعنی افزایش سه بعد فضایی اولیه (عرض، ارتفاع، عمق ) و زمان بعنوان بعد چهارم و هزینه به عنوان بعد پنجم شد بنابراین BIM جیزی بیش از هندسه را پوشش می‌دهد. کما اینکه روابط فضایی، تجزیه و تحلیل نور، اطلاعات جغرافیایی و مقدار و خواص اجزای ساختمان نیز جزئی از آن به حساب می‌آیند. مزایای کلیدی این روش عبارتند از :

 1. افزایش کیفیت ساخت
 2. کاهش زمان پروژه
 3. کاهش هزینه ها تا 30%

سایر کاربرد های BIM عبارتند از:

 1. افزایش کیفیت ساخت
 2. کاهش زمان پروژه
 3. کاهش هزینه ها تا 30%
 4. سایر کاربرد های BIM عبارتند از:
 5. استفاده در زمان طراحی مفهومی
 6. استفاده در زمان انجام تمام طراحی ها
 7. استفاده جهت متره و برآورد اتوماتیک پروژه
 8. مرور طراحی ها و بهینه سازی ها آنها، اصلاح فضا ها و متریال در صورت عدم تناسب
 9. به اشتراک گذاری مدل برای ایجاد درک کامل از طرح توسط کارفرما و برآورده کردن تمامی نیازمندی های ایشان
 10. ادغام مدلها و کشف تداخلات
 11. شبیه سازی ساختمان جهت وضعیت مصرف انرژی و مشابه آن
 12. بکار گیری مدل تهیه شده در رمان بهره برداری و نگهداری از ساختمان
 13. جمع آوری و ساماندهی کلیه اطلاعات ساختمانی در قالب بانک اطلاعات ساختمان
 14. استفاده از قابلیت واقعیت مجازی
 15. امکان ملاحظه / بررسی و تحلیل موقعیت پروژه نسبت به محیط پروژه
 16. مدیریت ریسک
 17. مدیریت لجستیک
 18. کاهش ادعا های پیمانکار
 19. امکان اولویت بندی کارها
 20. استفاده از مدل جهت نظارت بر فرآیند ساخت

این گروه آمادگی دارد تا در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه مدل حرفه ای اطلاعات ساختمان شما را تهیه نماید.